Listopad 2012

Ukończyłam szkolenie dla kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych z zakresu tworzenia zadań egzaminacyjnych w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach wg Klasyfikacji  Zawodów Szkolnictwa Zawodowego.