Październik 2012

Ukończyłam szkolenie  „Edu - Nawigator- Aplikacja –Prognostyczna dla Edukacji Dorosłych w  Województwie łódzkim” byłam uczestnikiem konferencji „innowacyjne narzędzia analityczne i prognostyczne wspomagające proces tworzenia oferty edukacyjnej szkół zawodowych zbieżnej z potrzebami regionalnego rynku pracy w woj. łódzkim”

Jednocześnie podjęłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim  na kierunku Zarządzanie oświatą.