Wrzesień 2012

Wystąpiłam jako  uczestnik konferencji „innowacyjne narzędzia analityczne i prognostyczne wspomagające proces tworzenia oferty edukacyjnej szkół zawodowych zbieżnej z potrzebami regionalnego rynku pracy w woj. łódzkim”.