Czerwiec 2012

17.06 FESTIWAL OTWARTY KOBIET AKTYWNYCH w ramach Festiwalu Łódź Miastem Kobiet- kolejna edycja Foki, na którym poprowadziłam blok warsztatów fotograficznych ABC Aparatu.

Szkolenie „PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE ZDLANYCH FORM KSZTAŁCENIA” w ramach projektu N@UCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI.