Czerwiec 2012

Biorę udział w szkoleniu Nauczyciel Przyszłości organizowanym przez WODN w Łodzi.  Niektóre zagadnienia są ciekawe i odkrywcze dla mnie.