Grudzień 2011

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne przyznało mi Srebrny Medal za Twórczość Artystyczną.