Zajęcia w szkole Mikron

W marcu tego roku podjęłam współpracę ze Szkołą Podstawową MIKRON w Łodzi w zakresie prowadzenia tam pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla
dzieci.